Trong lĩnh vực thương mại điện tử, việc có một website được tối ưu hóa tốt về SEO là rất quan trọng để đạt được đối tượng khách hàng của bạn và tăng doanh số bán hàng. Với sự phát triển của công nghệ, Single Page Application (SPA) đã trở thành một giải pháp phổ biến cho các trang web ecommerce. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa SEO cho một SPA có thể gặp phải một số thách thức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách để tối ưu hóa SEO cho một SPA của website ecommerce.

1.  Định nghĩa về Single page application (SPA)

Trong quá trình tìm hiểu về cách tối ưu hóa SEO cho SPA của trang web ecommerce, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm SPA. Một SPA là một trang web mà các phần của nó được tải lại bằng AJAX mà không làm tải lại trang web hoàn toàn. Khi người dùng thực hiện hành động, các phần cần thiết sẽ được tải lại một cách động để cập nhật nội dung. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách giảm thiểu thời gian tải trang và tăng tốc độ truyền tải dữ liệu.

2. Những thách thức khi tối ưu hóa SEO cho SPA

Tuy nhiên, việc tối ưu hóa SEO cho SPA của trang web ecommerce có thể gặp một số thách thức. Bạn cần hiểu rõ những thách thức này để có thể đưa ra những giải pháp tối ưu hóa hiệu quả cho trang web của bạn.

2.1 Các trình duyệt tìm kiếm khó truy cập nội dung

Với các trang web truyền thống, máy chủ tạo ra các trang riêng biệt cho từng sản phẩm và danh mục sản phẩm để tối ưu hóa SEO. Tuy nhiên, với SPA, toàn bộ nội dung được tải trên một trang duy nhất thông qua AJAX, điều này làm cho các trình tìm kiếm khó tìm thấy các nội dung khác nhau. Do đó, trang web của bạn có thể không được xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm của các trình tìm kiếm như Google.

2.2 Không có sự hỗ trợ của các công cụ tối ưu hóa SEO

Các công cụ tối ưu như Google Search Console, Bing Webmaster Tools cần phải có khả năng truy cập và quét các trang của trang web để đưa ra các đánh giá và đề xuất nhằm cải thiện SEO. Tuy nhiên, với SPA, các trang web không được tải lại hoàn toàn khi người dùng truy cập, điều này làm cho công cụ tối ưu không thể quét được toàn bộ trang web của bạn, đặt ra một thách thức cho việc tối ưu website SPA.

2.3 Không có phương pháp tối ưu hóa SEO chuẩn cho SPA

Vì SPA là một công nghệ mới, không có phương pháp tối ưu hóa SEO chuẩn cho nó. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa SEO đặc thù cho SPA để tăng cường hiệu quả SEO cho trang web của mình.

3. Các giải pháp tối ưu hóa SEO được sử dụng trong SPA cho những website e-commerce

3.1. SSR (Server-Side Rendering)

Server-Side Rendering (SSR) là một giải pháp khác để tối ưu hóa SEO cho SPA. Với SSR, nội dung trang web được xây dựng và tối ưu hóa trên phía máy chủ, trước khi được gửi đến trình duyệt. Điều này giúp các trình tìm kiếm có thể truy cập và tìm thấy nội dung trang web của bạn, cải thiện tối ưu hóa SEO và tăng khả năng xếp hạng của trang web của bạn.

Ngoài ra, bạn nên kết hợp SSR với CSR linh động với từng trang nội dung cụ thể để đem lại hiệu quả tốt nhất.

3.2. Pre-Rendering

Một trong những giải pháp tối ưu hóa SEO cho SPA là sử dụng pre-rendering. Pre-rendering có nghĩa là trước khi trang web được gửi đến trình duyệt, nó sẽ được tạo ra trước bằng cách sử dụng một công cụ đặc biệt. Công cụ này sẽ tạo ra các trang web tĩnh với các nội dung được tối ưu hóa SEO và các thông tin cần thiết cho trình tìm kiếm. Sau đó, các trang web tĩnh này sẽ được gửi đến trình duyệt khi người dùng truy cập. Điều này giúp các trình tìm kiếm có thể truy cập và tìm thấy các trang web của bạn, cải thiện tối ưu hóa SEO và tăng khả năng xếp hạng của trang web của bạn.

3.3. Dynamic Rendering

Dynamic Rendering là một kỹ thuật kết hợp giữa SSR và SPA. Khi một trình tìm kiếm yêu cầu truy cập trang web của bạn tạo ra một phiên bản của trang web đã được render sẵn bằng SSR, sau đó thay thế các phần còn lại bằng các thành phần SPA. Kỹ thuật này giúp các trình duyệt tìm kiếm có thể truy cập và hiểu được nội dung trên trang web của bạn.

3.4. Sử dụng Open Graph Meta Tags

Open Graph Meta Tags là một định dạng thông tin được sử dụng để mô tả các trang web trên các mạng xã hội. Các thẻ này cho phép các trình tìm kiếm và mạng xã hội hiểu được nội dung trên trang web của bạn. Bằng cách sử dụng Open Graph Meta Tags, bạn có thể tăng khả năng xuất hiện của trang web của mình trên các kết quả tìm kiếm của các trình tìm kiếm và mạng xã hội.

4. Kết luận

Tối ưu hóa SEO cho SPA của trang web ecommerce là một quá trình liên tục và cần được thực hiện đúng cách để đảm bảo trang web của bạn có thể đạt được vị trí cao trong kết quả tìm kiếm của các trình tìm kiếm. Như đã đề cập ở trên, việc tối ưu hóa SEO cho SPA gặp nhiều thách thức nhưng cũng có rất nhiều giải pháp để khắc phục chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong quá trình tối ưu hóa là đảm bảo rằng trang web của bạn cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.