Mã trạng thái HTTP là sự phản hồi của máy chủ đối với yêu cầu của trình duyệt. Khi bạn truy cập một trang web, trình duyệt của bạn sẽ gửi một yêu cầu đến máy chủ của trang web và sau đó máy chủ sẽ phản hồi yêu cầu của trình duyệt bằng một mã gồm ba chữ số gọi là HTTP status code.

Các mã trạng thái này tương đương với Internet của đường dẫn giữa trình duyệt máy khách và máy chủ. Chúng trao đổi xem mọi thứ có điều gì đó không ổn hay không. Hiểu được HTTP status code và cách sử dụng nó sẽ giúp bạn nắm được lỗi trang web một cách nhanh chóng, giảm thiểu thời gian trì hoãn, ngừng hoạt động trên trang web của bạn.

Mỗi mã trạng thái HTTP gồm ba chữ số, chữ số đầu tiên bắt đầu bằng một trong năm số (1 đến 5); bạn có thể thấy giá trị này được biểu thị dưới dạng 1xx hoặc 5xx để chỉ ra các mã trạng thái trong phạm vi đó. Mỗi phạm vi trong số đó bao gồm một loại phản hồi khác nhau từ máy chủ.

1. Các loại mã trạng thái HTTP phổ biến

1xx - Phản hồi thông tin: Máy chủ đang duyệt yêu cầu của bạn.

2xx - Phản hồi thành công! Yêu cầu đã được chấp nhận, hiểu và hoàn tất.

3xx - Chuyển hướng: Bạn đã được chuyển hướng đến một trang khác. 

4xx - Lỗi do client không đưa ra yêu cầu hợp lệ: Không tìm thấy trang, cú pháp không chính xác, không thể truy cập trang web.

5xx - Lỗi từ phía máy chủ: Yêu cầu hợp lệ đã được thực hiện bởi client nhưng máy chủ không thể hoàn thành yêu cầu.

2. Các mã trạng thái quan trọng nhất trong SEO

Điều quan trọng đối với mọi SEO chuyên nghiệp và chủ sở hữu trang web là phải hiểu các mã trạng thái có tác động lớn như thế nào đến SEO. Cùng xem qua các thông tin bên dưới mỗi ảnh nhé.

  • Mã trạng thái HTTP 200 - OK

Đây là mã trạng thái tốt cho một website hoạt động bình thường. Máy khách đã yêu cầu thông tin từ máy chủ. Máy chủ đã tiếp nhận, trả lời và phản hồi lại thông tin cho máy khách.

  • Mã trạng thái HTTP 301 - Chuyển hướng vĩnh viễn

Chuyển hướng 301 thường dùng để chuyển hướng một URL này vĩnh viễn đến URL khác. Cả người dùng và bot truy cập trang đó sẽ được chuyển đến URL mới. 

  • Mã trạng thái HTTP 302 - Chuyển hướng tạm thời

Chuyển hướng 302 cũng giống như chuyển hướng 301 ở chỗ khách/ người dùng và bot truy cập được chuyển đến trang mới, nhưng vẫn phải dựa trên URL cũ. Google bot được thông báo rằng thay đổi đó chỉ là tạm thời. Ví dụ như khi trang web được bảo trì hoặc có sự sửa đổi lớn, trang đã được chuyển hướng nhưng khách truy cập vẫn phải tiếp tục sử dụng đường dẫn URL cũ để đọc được nội dung.

  • Mã trạng thái HTTP 404 - Không tìm thấy

Máy chủ không tìm thấy tệp hoặc trang mà trình duyệt đang yêu cầu. Mã báo lỗi 404 cho biết đường liên kết không còn tồn tại. Khi người dùng click vào link đó, theo mặc định trình duyệt sẽ thông báo tương tự như hình. [ref] Một số nguyên nhân dẫn đến trang báo lỗi 404 như: người dùng gõ sai địa chỉ trang web, URL có sự thay đổi nhưng không khai báo chuyển hướng, người dùng click vào liên kết cũ đã bị xóa. Lưu ý, nếu xuất hiện quá nhiều lỗi 404 có thể dẫn đến việc các công cụ search engine như Google trừ điểm và hạ ranking website của bạn.