facebook pixel
Tấn công mạng - công khai đương đầu hay thầm lặng chiến đấu? Xem chi tiết

Tân Thanh Container

  • Content Creation
  • UX/UI DESIGN
  • Web Development
  • Data Entry
dự án Tân Thanh Container
về khách hàng
Tân Thanh Container là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Container và Sơ-mi Rơ-mooc tại Việt Nam. Ý thức về việc thể hiện vị thế mình, Tân Thanh Container luôn không ngừng thay đổi về cả sản phẩm, dịch vụ cũng như làm mới hình ảnh thương hiệu.
Với Tân Thanh, website không chỉ là kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp mà còn là gương mặt đại diện, giúp khách hàng và đối tác hiểu thêm về họ.
dự án Tân Thanh Container
colors
Main Colors
main color Tân Thanh Container
Neutral Colors
neutral color Tân Thanh Container
typeface
type face dự án Tân Thanh Container
type face dự án Tân Thanh Container type face dự án Tân Thanh Container
grid
12 COLUMNS
GUTTER 24PX
MARGIN 80PX
Layout Grid dự án Tân Thanh Container
trang chủ
Trang chủ dự án Tân Thanh Container
chi tiết sản phẩm
chi tiết sản phẩm dự án Tân Thanh Container
chi tiết sản phẩm dự án Tân Thanh Container
chi tiết sản phẩm dự án Tân Thanh Container
giới thiệu
Trang giới thiệu dự án Tân Thanh Container
Mobile trang giới thiệu dự án Tân Thanh Container
tuyển dụng
Trang tuyển dụng dự án Tân Thanh Container
Mobile trang tuyển dụng dự án Tân Thanh Container
giao diện mobile
Giao diện mobile dự án Tân Thanh Container Giao diện mobile dự án Tân Thanh Container Giao diện mobile dự án Tân Thanh Container
dự án tiếp theo
VIỄN THÔNG VINA